Tag "formy wypowiedzi"

Kłopoty z formami wypowiedzi

Obowiązujące formy Przypominamy – na egzaminie  obowiązuje Ciebie znajomość kilkunastu form wypowiedzi. Oto one: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik. Ale uwaga, niektóre tematy mogą łączyć kilka form. Nie dajcie się zaskoczyć! Oprócz znajomości podstawowych form wypowiedzi, co jest konieczne do napisania dobrego wypracowania, musisz pamiętać jeszcze o tym, żeby nie trzymać się ich kurczowo. A może raczej – żeby bardzo