Tag "gramatyka ang"

Płeć po angielsku

W języku polskim każdy rzeczownik ma swoją „płeć”, czyli rodzaj (gender): męski, żeński albo nijaki. Dotyczy to nie tylko osób czy zwierząt, ale również przedmiotów nieożywionych (to krzesło). zjawisk natury (ten huragan), czy uczuć (ta miłość). Inaczej w angielskim: tu niewiele rzeczowników ma określony gramatycznie rodzaj. W przełożeniu na zaimki większość z nich to po prostu „it” – a więc odpowiednik naszego rodzaju nijakiego. Stąd Anglicy często dziwią się, gdy