Tag "Hiszpania"

Wojna domowa w Hiszpanii ­(1936-1939)

Wybuch 16 lutego 1936 roku Hiszpanie zadecydowali w wyborach o dalszych losach Republiki (istniejącej od 1931 roku). Sukces odniosła wówczas koalicja Frontu Ludowego, będącego sojuszem republikanów, socjalistów, komunistów oraz regionalistów katalońskich i baskijskich. Wybory nie przyniosły jednak upragnionej stabilizacji. Z rządami lewicy nie chcieli pogodzić się zwolennicy przywrócenia monarchii i prawicowi konserwatyści, a potencjalnych legalistów po prawej stronie sceny politycznej (np. był wśród nich do czasu generał Franco) zrażały ekscesy prowokowane przez anarchistów (ataki na kościoły,