Tag "Indochiny"

Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie

Chiny Wydarzenia lat międzywojennych w Europie i na świecie oddziałały na wydarzenia na Dalekim Wschodzie, gdzie pojawiło się kilka nowych, komunistycznych państw, w tym jedno mocarstwo – Chiny. Powstała w 1921 roku Komunistyczna Partia Chin, powodowana własnymi ambicjami oraz pod wpływem zachęt Kominternu, zaczęła grę o władzę z ogólnonarodowym Kuomintangiem z Czang Kaj-szekiem na czele (po śmierci Sun Jat-sena, założyciela tego patriotycznego ruchu). Od lat 1926-1927 toczyła się w Chinach wojna domowa obfitująca w różne dramatyczne, spektakularne wydarzenia,