Tag "kongres wiedeński"

Kongres Wiedeński i sprawa polska

Od września 1814 r. do czerwca 1815 r. obradował w Wiedniu kongres pokojowy, mający na celu ustalić nową organizację Europy. Przybyli nań prawie wszyscy władcy europejscy i liczni dyplomaci. Decydującą rolę odgrywały jednak Rosja, Prusy, Austria, Anglia i Francja. Pokój miał być oparty na przekreśleniu zmian, które wprowadziła rewolucja francuska. Wykorzystano w tym celu zasady legitymizmu i równowagi europejskiej. Legitymizm opierał się na teorii nienaruszalności praw dynastii. Uznano za bezprawne

Główne zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego

Kongres Wiedeński był spotkaniem zwycięzców i zarazem ostatnich monarchów. Obradował między wrześniem 1814 a czerwcem 1815 roku. Brały w nim udział niemal wszystkie państwa europejskie. Jednak tak naprawdę liczyły się tylko: Rosja, Prusy, Austria, Anglia i, dzięki zręczności i intrygom Talleyranda, także pokonana Francja. W jakiejś mierze uczestnicy kongresu usiłowali cofnąć zegar historii. Przypatrzmy się zasadom kongresu: równowadze, restauracji, legitymizmowi. Przywrócenie starych porządków politycznych, powrót na trony wygnanych lub niekoniecznie chcianych monarchów, obsadzenie pustych tronów