Tag "Koniec Cranmera"

Sir Tomasz More odmawia – Koniec Cranmera

Opowiadanie II   „Koniec Cranmera”   Opowiadanie dotyczy wypadków, które dzieją się już ponad dwadzieścia lat po straceniu More’a. Zmienia się pejzaż polityczny – teraz więźniem jest… arcybiskup Cranmer, ten, który usiłował namówić More’a do złożenia przysięgi królowi, a tym samym ocalenia życia. Dzieje się tak dlatego, że bieg historii Anglii diametralnie zmienił kierunek. Teraz u władzy jest Maria Tudor – córka Katarzyny Aragońskiej, pierwszej, prawowitej i bardzo katolickiej żony