Tag "Kościół"

Relacje między państwem a Kościołem w epoce feudalnej

Wpływ religii a zarazem Kościoła na życie publiczne  w wiekach średnich był znaczny. Instytucje państwa i Kościoła wzajemnie się przenikały. W dobrze pojętym interesie dwóch wielkich instytucji i wspólnot przeważała współpraca, wzajemne wsparcie, choć nie brakowało zgrzytów, czy wręcz konfliktów. Spory wynikały głównie z ambicji władców niemieckich, najczęściej; przy okazji współzawodnictwa  cesarzy rzymskich z papieżami o hegemonię. Zmaganiom gigantów epoki przyglądała się z zapartym tchem cała Europa. Pochodną tych konfliktów były