Tag "liryka grecka"

Jak liryka antyku realizowała myśl filozoficzną starożytnej Grecji?

Opanowany w godzinie klęski i obcy szałom radości takim pamiętaj być zawsze na zgon skazany Decjuszu. (Horacy – Do Decjusza) Jak liryka antyku realizowała myśl filozoficzną starożytnej Grecji? Temat wymaga połączenia wiedzy o literaturze antycznej (a więc greckiej i rzymskiej) oraz znajomości podstawowych nurtów filozofii greckiej. To raczej temat „analityczny”, trzeba w nim prześledzić poszczególne przykłady inspiracji poetów filozofią grecką. Można omówić po kolei cztery – pięć wybranych utworów lub (znacznie ciekawsze rozwiązanie) podejść

Wyjaśnij nazwę liryka i co oznacza?

Liryka to nazwa jednego z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu). Zawiera zasób utworów lirycznych, czyli liryków i innych gatunków, które w formie wierszowanej wyrażają uczucia, a nie opis. W starożytnej Grecji epoka liryki przypada na VII i VI w p.n.e. Wówczas liryka była zaliczana do muzyki i z muzyką była związana. Nazwa pochodzi od liry – instrumentu strunowego, popularnego w Grecji. Poezja liryczna wywodzi się bowiem z muzyki wykonywanej na lirze. Uwaga! Grecy dla określenia poezji lirycznej używali też