Tag "Lwów w dwudziestoleciu międzywojennym"

Ośrodki życia kulturalnego w II Rzeczpospolitej

Warszawa A w Warszawie ulica Nowy Świat – oto źródła, z których biły najnowsze artystyczne pomysły, imprezy, tu kształtował się styl dwudziestolecia. W Warszawie działali: Stefan Żeromski (mieszkał w wieży Zamku Królewskiego), grupa Skamander (Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz); poeci mieszkali w hotelach i pensjonatach, „pracowali” w kawiarniach i nocnych lokalach – w kawiarni Ziemiańskiej (przy ul. Mazowieckiej) twórcy mieli własny stolik, tu tworzył sztukę kabaretu niezapomniany Marian Hemar, tu przyjeżdżał z Zamościa Bolesław Leśmian, mieszkali