Tag "media i informacja"

Świat mediów i informacji – TEST

Media i informacja   1. Początki środków masowego przekazu sięgają A. XIV i XV w. B. XV i XVI w. C. XVI i XVII w. D. XVII i XVIII w. Odp. ……………….. 2. Wyróżniamy media A. pisane B. rysowane C. audiowizualne D. interaktywne Odp. ……………….. 3. Ze względu na rolę, jaką media odgrywają w życiu jednostki i społeczeństwa, są nazywane A. pierwszą władzą B. drugą władzą C. trzecią władzą D.