Media i informacja

 

1. Początki środków masowego przekazu sięgają

A. XIV i XV w.
B. XV i XVI w.
C. XVI i XVII w.
D. XVII i XVIII w.

Odp. ………………..


2. Wyróżniamy media

A. pisane
B. rysowane
C. audiowizualne
D. interaktywne

Odp. ………………..


3. Ze względu na rolę, jaką media odgrywają w życiu jednostki i społeczeństwa, są nazywane

A. pierwszą władzą
B. drugą władzą
C. trzecią władzą
D. czwartą władzą

Odp. ………………..


4. Przyporządkuj środki masowego przekazu zgodnie z ich rodzajem.

gry multimedialne, Internet, radio, płyty DVD, czasopisma, telewizje nowej generacji, płyty CD, telewizja, książki, ulotki, telefony multimedialne, plakaty

Odp.
A. media pisane ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. rysowane ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. audiowizualne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. interaktywne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Innym określeniem mediów interaktywnych nie są

A. media cyfrowe
B. Media Markt
C. multimedia
D. mediacje

Odp. ………………..


6. Połącz pojęcie z definicją.

a) Internet ………………………………………………………………………
b) serwisy społecznościowe ……………………………………………
c) blogi …………………………………………………………………………..
d) fora ……………………………………………………………………………
e) posty …………………………………………………………………………

1. wpisy lub wiadomości umieszczane na blogach, grupach lub forach dyskusyjnych.
2. internetowe pamiętniki, zapiski dokonywane najczęściej w kolejności chronologicznej.
3. interaktywne strony internetowe, zakładane przez osoby, które chcą się ze sobą komunikować, rozmawiać o wspólnych zainteresowaniach.
4. światowa sieć komputerowa, której tworzenie rozpoczęto w latach 60. XX w.
5. grupy dyskusyjne tworzone przez osoby o podobnych zainteresowaniach lub poglądach.
6. dostępna dla wszystkich kultura o uniwersalnym i zrozumiałym przekazie.

7. Podaj nazwy dwóch serwisów społecznościowych.

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8. Podaj 4 zadania mediów.

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

 


Odpowiedzi:
Odp. 1. D.,
Odp. 2. A., C., D.,
Odp. 3 D.
Odp. 4.
Pisma
czasopisma, książki, ulotki , plakaty
Media audiowizualne
radio, płyty CD, telewizja, płyty DVD
Media interaktywne
Internet, gry multimedialne, telefony multimedialne, telewizje nowej generacji
Odp. 5. B., D.,
Odp. 6. a) – 4, b) –3, c) – 2, d) – 5, e) –1
Odp. 7. Facebook.com, Nasza – klasa.pl
Odp. 8.
– dostarczają informacji,
– są źródłem rozrywki,
– służą do komunikacji i budowania więzi między ludźmi,
– kształtują opinie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Być uczniem, być obywatelem TEST