Tag "motyw anioła w literaturze"

Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce.

Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Inne możliwe sformułowania tematu: Anioły w literaturze i sztuce – odwołaj się do wybranych przykładów. Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny… Omów różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Ramowy plan wypowiedzi Określenie problemu Różne sposoby ukazywania aniołów w poezji i prozie na przestrzeni wieków. Zmiana wizerunku anioła w historii sztuki . Sposób przedstawienia aniołów w Biblii, a sposób ich ukazania przez artystów. Kolejność prezentowanych