Tag "motyw końca świata"

Ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie

Ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. Komentarz Koniec świata należy do popularnych motywów literackich i malarskich. Łączy się z podstawowym pytaniem, jakie od wieków zadaje sobie ludzkość: Dokąd zmierzamy? Co czeka nas na końcu naszego życia? Choć wyobraźnię Europejczyków w znaczący sposób zdominowała biblijna wizja apokaliptyczna, każdy z twórców, każda z epok w inny sposób podchodzą do tego motywu. Jednym koniec świata kojarzył się ­z katastrofą kosmiczną, innym – z drastycznymi, makabrycznymi wydarzeniami,

Dokonaj interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta U wrót doliny

Dokonaj interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta U wrót doliny. Komentarz Wiersz Zbigniewa Herberta U wrót doliny to poetycki obraz Sądu Ostatecznego. W wierszu brakuje rymów i pięknych metafor, poetyckich epitetów i zwrotów retorycznych. Jego surowa narracja bliższa jest stylowi reportażowemu niż liryce, do jakiej zdołaliśmy przywyknąć. Dzieje się tak za sprawą narracji przeprowadzonej z pozycji niezaangażowanego, bezstronnego i trochę jakby ironizującego narratora. Jak zauważył Stanisław Barańczak, Herbert mówi o Apokalipsie językiem komentatorów sportowych. Trudno się dziwić. Literatura po

Wizja końca świata w Biblii i innych tekstach kultury. Czy któreś ze znanych Ci dzieł poruszyło Cię szczególnie?

Wizja końca świata w Biblii i innych tekstach kultury. Czy któreś ze znanych Ci dzieł poruszyło Cię szczególnie? Podpowiedź: Skonstruuj wypowiedź na podstawie Apokalipsy świętego Jana, wierszy Czesława Miłosza – Piosenka o końcu świata i Zbigniewa Herberta – U wrót doliny, i na przykład obrazu Hieronima ­ Boscha Sąd Ostateczny.   Co pisać? Apokalipsa świętego Jana to najważniejsze proroctwo biblijne, opisujące koniec świata. Zamyka całość świętej księgi, jest pełne niejasnych symboli i zagadkowych obrazów. Zapowiada walkę dobra

Zbigniew Herbert – U wrót doliny

Zbigniew Herbert U wrót doliny Po deszczu gwiazd Na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów z ocalałego wzgórza można objąć okiem całe beczące stado dwunogów naprawdę jest ich niewielu doliczając nawet tych którzy przyjdą z kronik bajek i żywotów świętych ale dość tych rozważań przenieśmy się wzrokiem do gardła doliny z którego dobywa się krzyk po świście eksplozji po świście ciszy ten głos bije jak źródło żywej wody jest