Tag "motyw pojedynku w literaturze"

Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze i sztuce.

Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze i sztuce. Strategie wstępu Możliwość 1. Określ znaczenie pojęcia pojedynku. Definicja pojedynku ze Słownika języka polskiego: Dawny sposób załatwiania zatargów honorowych przez walkę dwóch przeciwników na broń sieczną lub pistolety w obecności sekundantów. Walka dwóch konnych rycerzy, zwykle w turnieju. Spór między dwiema stronami mającymi przeciwne poglądy. Możliwość 2. Omów ogólne zasady pojedynków. Zasady pojedynkowania zaczęły się kształtować już w czasach starożytnych, kiedy to powstawał kodeks postępowania szlachetnie