Tag "motyw zwycięstwa w literaturze"

Zwycięstwo – motyw literacki

Kim są zdobywcy? Wyraz ten kojarzy się z ludźmi podbijającymi nowe ziemie i zdobywającymi skarby, ale czy tylko. Spróbujmy sprecyzować, kim jeszcze mogą być zdobywcy. Po pierwsze: wodzami i władcami podbijającymi wciąż nowe tereny, zdobywającymi nowe prowincje w starożytności czy kolonie (w epoce odkryć geograficznych). Ludźmi, którzy odzyskują swe dawne ziemie, lub napastnikami podbijającymi inne kraje. Wodzami rewolucji albo przywódcami religijnymi. Ludźmi szerzącymi swoją wiarę, także mieczem. Warto tu zadać sobie pytanie: Jak postępują

Zwycięstwo – jak o nim pisać?

W jakich ujęciach motyw zwycięstwa może się pojawić? Zwycięstwo w wojnie – wojny toczyły się we wszystkich epokach, toczą się także współcześnie. Zwycięstwo nad sobą samym, czyli nad własnymi słabościami, chorobą – to hasła wszystkich sportowców, podróżników, odkrywców. Aby coś osiągnąć, należy przede wszystkim uwierzyć we własne siły. Zwycięstwo idei – nawet kiedy pozytywny bohater umiera, zwycięża idea, którą on głosił. Zwycięstwo dobra nad złem – wszystkie znane Ci bajki z dzieciństwa