Tag "najazdy mongolskie"

Najazdy mongolskie

Państwo Czingis-Chana Mongołowie byli ludem koczowniczo-paster­skim żyjącym na obszarze dzisiejszej Mongo­lii, Mandżurii i południowej Syberii. Mongolskie plemiona łączyły się w większe związki plemienne, na czele których stali chanowie. Jeden z nich Temudżyn – Czyngis-Chan (1206-1227) zjednoczył wszystkie plemio­na mongolskie i jako wielki chan podbił wszy­stkie ludy zamieszkujące pd. Syberię, Cho­rezm, północne Chiny. W 1223 r. jego wojska, pod wodzą Batu-chana dotarły nad Morze Azowskie gdzie pobiły nad Kałką książąt ruskich.