Tag "nawiązanie do romantyzmu"

Mity romantyzmu umarłe czy ciągle żywe? Uzasadnij swój sąd.

Mity romantyzmu umarłe czy ciągle żywe? Uzasadnij swój sąd. Komentarz Temat pozwala na dość dużą swobodę, ale nie oznacza to wcale, że jest banalnie łatwy i wystarczy napisać cokolwiek, co akurat przychodzi do głowy. Przeciwnie, wymaga przemyślenia, znajomości kultury epoki romantyzmu i orientacji w kulturze współczesnej. Pamiętaj!, że Twój własny sąd jest szalenie ważnym elementem tej pracy. Jak wzbogacić pracę? Jeśli uważasz, że mity romantyzmu przetrwały, zastanów się, czy to dobrze, czy źle.

Główne nurty prozatorskie pozytywizmu

Realizm tendencyjny – powieści i nowele z tezą Cel utworu: udowodnić słuszność tezy i rozpropagować ją! Przykład: Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza. W realizmie tendencyjnym – autorskim pomyśle pozytywistów warszawskich – utwór, cała jego treść i styl, służy ilustracji określonej tezy społecznej. W myśl utylitarystycznych zasad pozytywistów literatura ma służyć społeczeństwu, zwłaszcza idei pracy organicznej. Pisarz wykrywa wady systemu społecznego, aby następnie przerysować je nieco w swoim utworze i w ten