Tag "Niemcy Kruczkowskiego"

Joachim Peters – bohater literacki

Lektura: Niemcy Leona Kruczkowskiego Metryczka bohatera Joachim Peters – przed wojną był naukowcem, asystentem profesora Sonnenbrucha. Za działalność antyfaszystowską trafił do obozu. Szukał schronienia w domu profesora, ponieważ uważał, że jest to człowiek godny szacunku, który nikomu nie odmówi pomocy. Najważniejsze wydarzenia w jego życiu:  aresztowanie, uwięzienie w obozie koncentracyjnym, ucieczka z obozu, pojawienie się w domu profesora Przedstawiony w momencie:  pojawienia się w domu profesora Sonnenbrucha Co wiadomo o jego dalszych losach:  bardzo niewiele, ale można się domyślić,

Leon Kruczkowski – Niemcy

Czas i miejsce akcji Akcja dramatu rozgrywa się w czasie II wojny światowej, równocześnie w kilku miejscach. Są to: posterunek w okupowanej przez Niemców Polsce, gabinet oficera SS Willego, syna profesora Sonnenbrucha w jednym z miast okupowanej Norwegii, oberża w małym miasteczku na północy Francji oraz willa profesora Sonnenbrucha w Getyndze.   Prześladowanie innych narodów Akcja dramatu została tak skonstruowana, by odbiorca w trzech kolejnych odsłonach aktu pierwszego mógł zapoznać

Niemcy Kruczkowskiego – pytania i odpowiedzi

Jak to jest możliwe, że Niemcy, których widzieliśmy między sobą, którzy […] popełniali codziennie setki zbrodni, podłości, czynów nieludzkich, zdecydowanie ujemnych – ci sami ludzie mieli swoją „drugą stronę”, której nie widzieliśmy: normalne ludzkie życie, rodzinę, powiązania uczuciowe, że to byli nieraz idealni synowie, mężowie, w kręgu osób najbliższych nie różni od ludzi innych narodowości. Jaka jest geneza dramatu? Przez stulecia postrzegaliśmy Niemców jako ludzi niebezpiecznych, agresywnych, niemoralnych i zdolnych do

Profesor Sonnenbruch przed sądem – mowa oskarżycielska lub obronna.

Profesor Sonnenbruch przed sądem – mowa oskarżycielska lub obronna. Wstęp Wysoki Sądzie, Panie i Panowie Przysięgli! Przed chwilą padły na tej sali słowa „Jestem uczciwym Niemcem”. Wypowiedział je światowej sławy biolog, profesor Walter Sonnenbruch, obchodzący trzydziestolecie swej pracy naukowej. Właśnie, to już 30 lat… Długi to okres pracy, doświadczeń, zdobywania wiedzy, wyborów życiowych, etycznych. Profesor mówi o sobie, że jest uczciwym Niemcem. Co znaczy być uczciwym człowiekiem? Być uczciwym to eliminować ze

Tolerancja – motyw literacki

Materiał według zagadnień Lektury o nietolerancji religijnej Kazania sejmowe Piotra Skargi – najsłynniejszy polski kaznodzieja uważał panoszące się w polskim narodzie innowierstwo za główną przyczynę upadku Rzeczypospolitej. Jego płomienne mowy są całkowitym zaprzeczeniem idei tolerancji; przeciwnie – Skarga domaga się rozliczenia z „odszczepieńcami” i tym samym wyleczenia ojczyzny z tej najgorszej z „plag”. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – autor w niezwykle barwny sposób opisuje swoje losy, ale też nierzadko… sam siebie kompromituje. Pasek jest typowym Polakiem Sarmatą,