Tag "obrzędy ludowe w literaturze"

Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej

Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. Temat nie jest zbyt trudny, a bardzo wdzięczny. Możesz oprzeć się na utworach poznanych w szkole – to dodatkowa zaleta. Przy okazji zaś lepiej poznasz naszą polską tradycję. Same zalety, nie znaczy to jednak, że możesz po prostu lać wodę, nie wkładając ani trochę pracy w przygotowanie prezentacji! Inne możliwe sformułowania tematu Różne postawy twórców wobec tradycji ludowej. Rola tradycji