Tag "ONZ"

Geneza, powstanie, cele i struktury ONZ

Pomysł powołania organizacji międzynarodowej, skuteczniejszej od Ligi Narodów działającej w dwudziestoleciu międzywojennym, mającej na celu utrzymanie pokoju, ponownie wyszedł ze Stanów Zjednoczonych, których przywódcy często łączyli działania w twardych realiach politycznych z pewną dozą idealizmu czy nawet prometeizmu. Mniej czy bardziej oficjalne wypowiedzi Roosevelta przybrały realne kształty podczas konferencji moskiewskiej ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Trójki w październiku 1943 roku, w której dokumentach pojawił się zapis o potrzebie istnienia takiej organizacji. Na spotkaniu teherańskim przywódcy Koalicji podjęli