Tag "praca pomowa"

Kogo ze współczesnych twórców (poezja, proza, dramat) polskich zaproponowałbyś do literackiej Nagrody Nobla? Umotywuj swój wybór.

Wobec takiego pytania jedno jest tylko wyjście: mieć przygotowany swój wzorzec, ideał noblisty, zaprezentować jego twórczość i wyeksponować te wartości, które najbardziej przyczynić się mogły do dobra ludzkości. Oczywiście eksponować należy walory dzieła literackiego, a biografię – w drugim planie, dlatego praca taka nie może być życiorysem. Uwaga! Niech osią twojej wypowiedzi staną się ideały – te wg Nobla „najbardziej natchnione i szczere”, a argumentami – utwory (lub utwór), dopiero za

Początek Andrzeja Szczypiorskiego jako powieść o Polsce, życiu i Bogu

Początek Andrzeja Szczypiorskiego jako powieść o Polsce, życiu i Bogu. Zacznij od podkreślenia bogactwa problemów opisywanych w powieści (ludzkie życie uwikłane w zawiłości historii, miłość, przemijanie, dobro i zło). Teraz przejdź do refleksji o Polsce i Polakach. Oceny są różne – począwszy od dumy i godności (sędzia Romnicki) poprzez zwątpienie (refleksje krawca Kujawskiego, dlaczego właśnie nasz kraj wystawiony został na tak dramatyczną próbę), aż po opisy wstydliwych kart historii Polski