Tag "prace pisemna"

Opis sytuacji

Opis sytuacji   We wstępie: przytocz okoliczności zdarzenia wskaż miejsce, czas, wymień uczestników, podaj przyczyny. W rozwinięciu: opisz miejsce zdarzenia, opisz wygląd postaci. zaprezentuj zdarzenie tak, jakbyś był jego naocznym świadkiem; zrelacjonuj wydarzenie główne; zapisz informacje o wydarzeniach towarzyszących; zdynamizuj narrację poprzez użycie czasowników nazywających ruch, wskazujących na działanie oraz wyrazów typu: nagle, wtem, znienacka, nieoczekiwanie, w pewnym momencie, niespodziewanie, raptem; stosuj krótkie zdania, równoważniki zdań, zdania wykrzyknikowe, wyrazy dźwiękonaśladowcze;