Opis sytuacji

 

We wstępie:

 • przytocz okoliczności zdarzenia
  • wskaż miejsce, czas,
  • wymień uczestników, podaj przyczyny.

W rozwinięciu:

 • opisz miejsce zdarzenia,
 • opisz wygląd postaci.
 • zaprezentuj zdarzenie tak, jakbyś był jego naocznym świadkiem;
 • zrelacjonuj wydarzenie główne;
 • zapisz informacje o wydarzeniach towarzyszących;
 • zdynamizuj narrację poprzez użycie czasowników nazywających ruch, wskazujących na działanie oraz wyrazów typu: nagle, wtem, znienacka, nieoczekiwanie, w pewnym momencie, niespodziewanie, raptem;
 • stosuj krótkie zdania, równoważniki zdań, zdania wykrzyknikowe, wyrazy dźwiękonaśladowcze;

W zakończeniu:

 • wskaż skutki zdarzenia;
 • zapisz refleksje na temat zaistniałej sytuacji.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/19-opis-krajobrazu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/21-opis-przezyc

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/22-opis-obrazu

Zdania wzorcowe – Pierwsze zdanie pracy pisemnej

Cytaty – zdania wprowadzające w pracach pisemnych