Tag "prawa i obowiązki obywatela"

Być uczniem, być obywatelem TEST

Prawa i obowiązki obywatela 1. Połącz pojęcie z definicją. 1. Kuratorium oświaty ………………………………………………………………………………………. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej ………………………………………………………………… 3. Rzecznik Praw Ucznia …………………………………………………………………………………. a) urząd państwowy kierujący polityką oświatową RP. b) instytucja powołana do ochrony uczniów, ich wolności i praw. c) organ kierujący realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. 2. Przyporządkuj zadania dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie szkoły. a) opiniowanie pracy nauczycieli, b) decydowanie o programie nauczania, c) przewodniczenie radzie