Tag "prefetyzm"

Rola proroków w Biblii i w naszym społeczeństwie – przywołaj przykłady z Pisma Świętego i literatury polskiej.

Rola proroków w Biblii i w naszym społeczeństwie – przywołaj przykłady z Pisma Świętego i literatury polskiej. Bardzo trudny temat, gdyż… podobnie jak Naród Wybrany, odwracamy się od proroków i lekceważymy ich ostrzeżenia. Księgi prorockie rzadko są przez nas czytane – odstrasza nas „dziwny” język prorockich wizji, apokaliptyczne groźby i rzucane przez nich gromy. Nie trzeba jednak znać wszystkich ksiąg prorockich ani wymieniać wszystkich proroków. Wystarczy przyjrzeć się bliżej tym, których najlepiej