Tag "prostopadłościan"

Prostopadłościan (zadania)

Prostopadłościan Prostopadłościan jest to graniastosłup prosty, którego wszystkie ściany są prostokątami. Każda ściana prostopadłościanu może być podstawą albo ścianą boczną; zależy od jego ustawienia. Długości krawędzi podstawy nazywamy odpowiednio długością i szerokością prostopadłościanu, a długość krawędzi bocznej wysokością prostopadłościanu. Przekątną ściany nazywamy przekątną prostokąta będącego ścianą prostopadłościanu. Przekątną prostopadłościanu nazywamy odcinek łączący dwa wierzchołki prostopadłościanu nienależące do jednej ściany. Prostopadłościan ma 6 ścian, w tym 2 podstawy i 4 ściany