Tag "przemiana wewnętrzna w literaturze"

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich.

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Temat nie wydaje się trudny, warto jednak głębiej zastanowić się nad doborem lektur. Metamorfozom ulegali bohaterowie literaccy wielu epok. Zastanów się, co może kryć się pod pojęciem przemiany wewnętrznej. Zwróć uwagę na to, jak sformułowany jest temat. Metamorfoza postaci to motyw stale obecny zarówno w polskiej, jaki i europejskiej literaturze. Powinieneś go prześledzić tak, aby – na ile to możliwe –