Tag "przysłówek"

Przysłówek

 Przysłówek    Przysłówek – niesamodzielna, nieodmienna część mowy  Odpowiada na pytania: jak? gdzie?  kiedy? wysoko blisko wczoraj  Funkcja Przyimki najczęściej określają: właściwości cech czynności oraz sposób jej wykonywania (łączy się z czasownikiem) określa stopień i natężenie cechy przedmiotu lub czynności (łączy się z przymiotnikiem lub innym przysłówkiem) określa okoliczności wykonania czynności: miejsce  gdzie? czas  kiedy? jak? skacze wysoko, mówię wolno, piszę starannie – wyjątkowo sympatyczny chłopak – bardzo szybko biega – niezwykle