Tag "recenzje"

Recenzja książki, filmu, spektaklu teatralnego, wystawy plastycznej, koncertu

Recenzja Recenzja książki Recenzja książki powinna zawierać podstawowe informacje i odpowiedzi na większość zamieszczonych poniżej pytań. Dane, jak w przypadku każdego tekstu kultury: tytuł, nazwisko autora, nurt, daty powstania. Określenie gatunku literackiego. Czy to ważna książka w historii literatury? Czy to świetna książka nieznanego szerszej grupie odbiorców twórcy, nowe dzieło kultowego pisarza, klasyka, którą znają wszyscy oczytani ludzie? Do kogo jest adresowana (do humanistów, młodzieży, dzieci, wszystkich)? Jaki jest główny problem poruszany