Tag "równania"

Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Równania Równaniem nazywamy równość dwóch wyrażeń, z których przynajmniej jedno jest algebraiczne. Równania, w których występuje tylko jedna zmienna literowa, czyli niewiadoma w pierwszej potędze, nazywamy równaniem pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Rozwiązać równanie, to znaczy znaleźć taką liczbę, która podstawiona do równania w miejsce niewiadomej spełnia (sprawdza) to równanie. Taką liczbę nazywamy pierwiastkiem równania. Np.: równanie x + 1 = 3 ma pierwiastek 2 i tylko ten pierwiastek; a równanie