Tag "samorząd terytorialny"

Samorząd terytorialny TEST

Samorząd terytorialny 1. Przyporządkuj jednostkom terytorialnym odpowiednie organy władzy. I. Gmina ………………………………………………………………………………………………………….                      II. Powiat …………………………………………………………………………………………………………                     III. Województwo …………………………………………………………………………………………….. a) marszałek,                             b) starosta,           c) wojewoda,          d) burmistrz, e)  wójt,                                       f) rada powiatu,                       g) prezydent miasta, h) sejmik województwa,            i) rada gminy,                          j) rada miasta 2. Przy władzach wybieranych bezpośrednio postaw literkę B, zaś przy tych, które są wybierane w sposób pośredni – literkę P. a) wójt – …. b) burmistrz – …. c) prezydent miasta –