Tag "starożytny Egipt"

TEST 1 Pierwsze cywilizacje. Mezopotamia. Starożytny Egipt. Izrael.

TEST Początki ludzkości 1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu. A. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. B. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroniki. A. źródła historyczne pisane – ……………………………………………………………………………………………………….. B. źródła historyczne niepisane – …………………………………………………………………………………………………… 3. To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce A. jest dziełem przypadku. B.

Starożytny Egipt

Od początku III do mniej więcej połowy I tysiąclecia p.n.e., starożytny Bliski Wschód był areną rywalizacji kilku mocarstw, głównie Egiptu, Babilonii i Asyrii, choć przejściowo do politycznych gierek włączali się kolejni uczestnicy, jak małoazjatyccy Hetyci, państwo Hurytów Mitanni, czy Persowie. Egipt Tradycyjne dzieje starożytnego Egiptu zamyka się datami od około 3100* do 332 p.n.e. (do podboju Aleksandra Wielkiego), kiedy państwem tym władać miało 30 lub 31 dynastii, niekiedy obcego pochodzenia.