Tag "Stepy akermańskie Mickiewicza"

Omów metaforę „suchy przestwór oceanu”. Jak użycie tej przenośni wpływa na dalsze obrazowanie w dwóch pierwszych strofach Stepów akermańskich Adama Mickiewicza?

Omów metaforę „suchy przestwór oceanu”. Jak użycie tej przenośni wpływa na dalsze obrazowanie w dwóch pierwszych strofach Stepów akermańskich Adama Mickiewicza? Gdyby Mickiewicz rozpoczął sonet Stepy akermańskie od zdania: „Wpłynąłem na przestwór oceanu…”, w słowach tych nie kryłaby się metafora. Uznalibyśmy, że podmiot liryczny wypłynął łodzią czy statkiem na ocean. Epitet suchy w odniesieniu do oceanu zupełnie zmienia sens wypowiedzi. Suchy ocean to bezkresna przestrzeń stepów akermańskich. Środkiem lokomocji nie jest okręt,

Bezdomność – motyw literacki

Motyw literacki – bezdomność Można mówić o różnych znaczeniach bezdomności – dosłownie – jako o braku miejsca do mieszkania. Znaczenia przenośne są bardzo bogate – mówi się o bezdomności ideowej, narodowej, tożsamościowej, religijnej czy egzystencjalnej! Wszystkie te rozumienia łączy wspólna cecha – brak punktu zaczepienia, bezpiecznego schronienia, miejsca czy sfery, w której można czuć się pewnie. Do jakich tematów? Bohaterowie bezdomni w literaturze. Zaprezentuj sylwetki na podstawie wybranych przykładów. Bezdomność i jej różne aspekty w literaturze.Omów, opierając