Tag "styl utworów Młodej Polski"

Cechy stylu utworów Młodej Polski

We wszystkich rodzajach młodopolskiej twórczości wyraźne są wpływy aktualnych tendencji artystycznych na formę i język utworów literackich. Najwcześniej zaznaczyły się one w liryce. Liryka Symbolizm znalazł swój wyraz w ścisłym zespoleniu życia duchowego, psychiki podmiotu lirycznego z przyrodą. Staje się ona wyrazicielką wnętrza człowieka lub przynajmniej tłem jego przeżyć. Stąd wzrasta znaczenie metafory o charakterze animizacji lub personifikacji. Natura przedstawiana jest w duchu impresjonistycznym, tak jak na ówczesnych obrazach, gdzie dominują kolory i światło o niezbyt intensywnym natężeniu.