Tag "Szwecja"

Przebieg konfliktu polsko-szwedzkiego

Geneza Walka o panowanie nad Bałtykiem i szczególne dążenie Szwecji do opanowania bałtyckich wybrzeży. Pretensje polskich Wazów do tronu szwedzkiego utraconego przez Zygmunta III w 1594 roku. Spóźniona realizacja postanowień, które zawierały pacta conventa, dotyczących przyłączenia do Polski północnej Estonii przez Zygmunta III. Przebieg: Etap pierwszy: 1600-1622 Po wkroczeniu Polaków do Estonii Szwedzi wylądowali w Inflantach i rozpoczęli ofensywę w kierunku Rygi. Polska początkowo ponosiła klęski, ale wielkie zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem (1605) odwróciło sytuację.