Tag "tematyka biblijna w literaturze"

Jakie znasz sposoby nawiązywania do Biblii i antyku w literaturze?

Biblia i antyk to fundamenty cywilizacji europejskiej. O kulturotwórczej roli świata starożytnego świadczą nawiązania i odniesienia, które możemy odnaleźć w całej późniejszej literaturze. Przejdź do konkretu Nawiązania do starożytności podzielę na dwie grupy. Pierwsza to przywołanie postaci, wątków i motywów fabularnych, symboliki, metaforyki, frazeologii, a także wykorzystanie gatunków starożytnych mające na celu wskazanie uniwersalności pewnych stałych w kulturze motywów i analogii pomiędzy współczesnością a „dawnymi laty”. Druga to polemiki i nowe interpretacje mitów i wątków antycznych. Przykład przywołania Do antyku nawiązywał

Biblia TEST na początek powtórki

Biblia   TEST NA POCZĄTEK POWTÓRKI Czy Biblia może zawitać na egzaminie gimnazjalnym? Tak. W jaki sposób? Przede wszystkim jako bardzo ważny kontekst kulturowy, baza odwołań i wątków tematycznych.  Nawiązań do Biblii w kulturze Europy od zarania wieków po dzień dzisiejszy jest bez liku. Tyle samo lub więcej niż mitologicznych. Nic dziwnego – to Biblia –  najważniejszy tekst kultury europejskiej, dla bardzo wielu – święty. Dla gimnazjalistów – jedna z