Biblia

 

TEST NA POCZĄTEK POWTÓRKI

Czy Biblia może zawitać na egzaminie gimnazjalnym? Tak. W jaki sposób? Przede wszystkim jako bardzo ważny kontekst kulturowy, baza odwołań i wątków tematycznych. Nawiązań do Biblii w kulturze Europy od zarania wieków po dzień dzisiejszy jest bez liku. Tyle samo lub więcej niż mitologicznych. Nic dziwnego – to Biblia – najważniejszy tekst kultury europejskiej, dla bardzo wielu – święty. Dla gimnazjalistów – jedna z lektur oznaczonych gwiazdką w podstawie programowej, co oznacza, że wiedzę o tej Księdze trzeba mieć.

Czy jesteś zorientowany w tematyce biblijnej?
Sprawdźmy. Poniżej pytania badające Twój punkt wyjścia. Odpowiadaj TAK lub NIE:

 

Wyobraźmy sobie, że NA TEŚCIE:

1. Czytasz fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Alina – siostra, która zabiła Balladynę, nie może zmyć z czoła plamy po malinie. Jest dla Ciebie jasne, że to nawiązanie do biblijnej opowieści o Kainie i Ablu, znasz termin „kainowe znamię” i umiesz to podobieństwo objaśnić.

TAK NIE

2. Załóżmy, że tematem przewodnim TESTU jest MIŁOŚĆ. Czytasz sentencję: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Od razu kojarzysz z Hymnem do Miłości św. Pawła z Tarsu i wiesz, że hymn należy do Nowego Testamentu.

TAK NIE

3. W wypracowaniu o miłości napiszesz:
Miłość bliźniego, to główny nakaz nauki Chrystusa, a źródłem wiedzy o niej jest przykazanie miłości (Nowy Testament).

TAK NIE

4. W TEŚCIE przytoczono fragment znanego wiersza Herberta pt. Domysły na temat Barabasza: Co się stało z Barabaszem? Pytałem, nikt nie wie.
Ty – wiesz kim jest tytułowy bohater i oceniasz, czy poniższe zdanie jest prawidłowe:
Poeta, pisząc o losach uwolnionego Barabasza, buduje poetycką rekonstrukcję zdarzeń z Nowego Testamentu. Nawiązuje do dziejów Chrystusa – sądu i ukrzyżowania.

TAK NIE

5. W TEŚCIE zaprezentowano malarskie dzieła w następującej kolejności:

 • Zwiastowanie – Gabriel Rossetti
 • Pokłon trzech króli – Sandro Botticelli
 • Ustawianie krzyża – Rubens
 • Złożenie do grobu – Caravaggio
 • Zmartwychwstanie – Chrystusa Rembrandt van Rijn

Oceń czy są prawidłowo ułożone: według chronologii zdarzeń z życia Chrystusa, nie powstania dzieł?

TAK NIE

6. Czytasz myśli filozofa, który twierdzi, że wszystko to marność nad marnościami! Życie to tylko gonienie za wiatrem! Człowiek jest istotą znikomą; z prochu powstał i w proch się obróci…
Kojarzysz te słowa z Księgą Koheleta w Starym Testamencie.

TAK NIE

7. Bardzo możliwe, że dostaniesz do analizy fragment Hymnu Jana Kochanowskiego:

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Rozpoznajesz nawiązanie do Starego Testamentu – historii stworzenia świata, a także do słynnego Psalmu 8.

TAK NIE

8. Tadeusz Różewicz napisał w znanym wierszu o wojnie pt. Ocalony takie zdanie:
Kto oddzieli teraz światło od ciemności?

Potrafisz wskazać nawiązanie do starotestamentowego opisu stworzenia świata – dzień w którym Bóg oddzielił ciemność od światłości, to dzień drugi.

TAK NIE

9. Termin kamienne tablice kojarzy ci się z Starym Testamentem, górą Synaj i przekazaniem ludziom Dekalogu.

TAK NIE

10. Te osoby to dla Ciebie bezdyskusyjnie:

 • Judasz – synonim zdrady
 • Piłat – synonim zrzeczenia się odpowiedzialności
 • Izaak – synonim ocalonej ofiary
 • Hiob – synonim ufności i wierności bogu

TAK NIE

11. Polecenie z TESTU: masz skonstruować ulotkę zachęcającą do podróży w świat Biblii. Czy poniższa jest poprawna, jeśli chodzi o zgodność ze zdarzeniami z Bilii?
Cały tydzień w raju! Pielgrzymka śladami Mojżesza i Narodu Wybranego. Niezwykłe atrakcje: rozstąpi się Morze Czerwone, zagada gorejący krzak! Specjalny przystanek przy górze Synaj! Smakołyk wycieczki: manna z nieba. Zapraszamy!

TAK NIE

12. Czy te pytania mogły trapić tych ludzi?

 • Egipcjanie: Jak pokonać plagę żab?
 • Budowniczowie wieży Babel: Jak się dogadać?
 • Adam i Ewa: Co się stanie, jak zjemy jabłko?
 • Lud Izraela: Może lepiej nie rozgniewać złotego cielca?
 • Weselników z Kany: Skąd wziąć więcej wina?
 • Syna marnotrawny: Czy tata na pewno mi przebaczy?

TAK NIE

Podsumowanie:

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK – dalsza lektura będzie przyjemną podróżą. Jeśli choć raz miałeś wątpliwości – jest to podróż obowiązkowa! Zapraszamy do Gimbusa.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Biblia

Biblia – TABELA

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c214-lekcje-z-epok-literackich/c216-biblia/biblia-test

Biblia – frazeologizmy

Biblia – dzieło wielogatunkowe