Tag "test gimazjalny"

Biblia TEST na początek powtórki

Biblia   TEST NA POCZĄTEK POWTÓRKI Czy Biblia może zawitać na egzaminie gimnazjalnym? Tak. W jaki sposób? Przede wszystkim jako bardzo ważny kontekst kulturowy, baza odwołań i wątków tematycznych.  Nawiązań do Biblii w kulturze Europy od zarania wieków po dzień dzisiejszy jest bez liku. Tyle samo lub więcej niż mitologicznych. Nic dziwnego – to Biblia –  najważniejszy tekst kultury europejskiej, dla bardzo wielu – święty. Dla gimnazjalistów – jedna z

Barok – TEST 4

Sprawdź swoją wiedzę z baroku   1. Światopogląd barokowy charakteryzuje się: a) przekonaniem o nietrwałości świata i znikomości ludzkich spraw b) wiarą w potęgę rozumu ludzkiego c) przeświadczeniem, że człowiek jest spadkobiercą Boga na Ziemi d) optymizmem płynącym z przeświadczenia o boskiej harmonii świata 2. Które z poniższych wydarzeń miały miejsce w epoce baroku i wpłynęły na historię XVII wieku? a) rozwój drukarstwa b) kontrreformacja c) wyprawy krzyżowe e) wielkie