Sprawdź swoją wiedzę z baroku

 

1. Światopogląd barokowy charakteryzuje się:

a) przekonaniem o nietrwałości świata i znikomości ludzkich spraw
b) wiarą w potęgę rozumu ludzkiego
c) przeświadczeniem, że człowiek jest spadkobiercą Boga na Ziemi
d) optymizmem płynącym z przeświadczenia o boskiej harmonii świata

2. Które z poniższych wydarzeń miały miejsce w epoce baroku i wpłynęły na historię XVII wieku?

a) rozwój drukarstwa
b) kontrreformacja
c) wyprawy krzyżowe
e) wielkie odkrycia geograficzne

3. Które z wymienionych cech przypiszesz sztuce baroku?

a) prostota i harmonia
b) spokój i symetria
c) dekoracyjność i przepych
d) symetria i proporcje

4. W okresie baroku tworzył:

a) Leonardo da Vinci
b) Rembrandt
c) Rafael Santi
d) David

5 Które z podanych niżej cech są typowe dla malarstwa barokowego?

a) spokój i monumentalność
b) kontrast światła i mroku
c) brak perspektywy
d) operowanie pastelową barwą

6. Jesteś barokowym poetą. Podarujesz swojej ukochanej wiersz, w którym:

a) opiszesz piękno świata i domu, który stworzycie,
b) napiszesz kunsztowny długi utwór nawiązujący do antycznej pieśni pochwalnej,
c) zaszokujesz ją najdziwniejszymi opisami elementów jej urody,
d) napiszesz nowelę o miłości.

7. Która z definicji sarmatyzmu jest poprawna?

Sarmatyzm to:
a) zamiłowanie do opowieści o dawnych wojownikach
b) ideologia polskiego mieszczaństwa walczącego o prawa polityczne
c) model wychowania synów magnackich
d) przekonanie, że rodowód polskiej szlachty wywodzi się od starożytnego plemienia Sarmatów, uosabiających cnoty rycerskie.

8. Przeczytaj poniższy tekst:

Z pozoru Morsztyn wydaje się poetą, który pisze swe wiersze dla zabawy i rozstaje się z nimi bez żalu, uznając że są przelotną przygodą intelektualną. Ten pozór jest jednak wypracowany. W rzeczywistości poeta przypomina szlifierza diamentów, który wciąż jest niepewny czy obrane kształty i proporcje wydobywają pełny blask, czy nowe spojrzenie przez szkło nie odkryje błędu. (za: Czesław Hernas Barok)

Badacz baroku, Hernas, nawiązuje do następującego faktu z życia poety:

a) Morsztyn był mało znany i popularny w swoich czasach.
b) Morsztyn nie publikował swoich wierszy tworzył je na pozór na użytek dworski, dla zabawy.
c) Morsztyn nie był poetą, tylko szlifierzem diamentów.
d) Morsztyn był nadwornym trefnisiem królewskim.

9. Według autora powyższego tekstu:

a) Morsztyn pisał dla zabawy i przygody.
b) Morsztyn uznawał poezję za przygodę intelektualną.
c) Morsztyn tak naprawdę poważnie traktował swoje utwory, pozornie jednak udawał, że są zabawą.
d) Morsztyn był słabym poetą, jego wiersze były pełne błędów.

10. W podanym niżej fragmencie wiersza Do trupa Jana Andrzeja Morsztyna

Leżysz zabity i jam też zabity
Ty strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,
Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości
Ty jawne świece, ja mam płomień skryty…

Zasadą kompozycyjną tekstu jest:

a) gradacja
b) kontrast
c) podobieństwo
d) porównanie

11. Oto fragment wiersza Daniela Naborowskiego Do Anny:

Z czasem wszystko przemija, z czasem bieżą lata,
Z czasem państw koniec idzie, z czasem tego świata,
Z czasem stawa dowcip i rozum niszczeje,
Z czasem gładkość, uroda, udatność wiotszeje…

Jaki zabieg poetycki zastosował poeta?

a) kontrast
b) paradoks
c) anafora
d) inwersja

12. Które z wymienionych poniżej środków artystycznych zastosowano w podanym fragmencie wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Niestatek?

Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni
Słonecznych drobne kąski wżenie do kieszeni,
Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi,
Prędzej zamknie w garść świat ten, tak wielki jak stoi,
Prędzej pięścią bez swojej obrazy ogniowi
Dobije, prędzej w sieci obłoki połowi…

a) antytezy
b) paradoksy
c) porównania
d) oksymorony

13. W podanym niżej fragmencie wiersza J. A. Morsztyna Bierzmowanie wskaż oksymoron.

Płaczesz – w ognistej tonie serce wodzie,
Śmiejesz się – słońce gorętsze w pogodzie,
Gniewasz się – strach mię wraz z miłością piecze,
Łaskawaś – a któż przed laską uciecze…

Odp. ………………………………………………………………………………

14. Napisz krótką notatkę o specyfice polskiego baroku.

Notatka to kilka zdań punktujących najważniejsze fakty. Nie oceniaj, nie puszczaj wodzy fantazji. W notatce powinny się znaleźć informacje, że:

  • Rzeczpospolita był wówczas mocarstwem rządzonym przez elekcyjnych królów.
  • Ustrój panujący to demokracja szlachecka.
  • Zjawiskiem specyficznym dla barokowej Polski był sarmatyzm – czyli zespół wartości łączący kulturę szlachecką.
  • Że wzorem epoki szlacheckiej był Sarmata.
  • Że wytworem tej kultury stał się portret trumienny i portret sarmacki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Który z wymienionych niżej bohaterów polskiej literatury nie jest typem sarmackim?

a) Onufry Zagłoba z Trylogii Henryka Sienkiewicza
b) Soplica – Sędzia z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
c) Maćko z Bogdańca z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
d) Cześnik Raptusiewicz z Zemsty Aleksandra Fredry

16. Rozpoznaj styl barokowy:
a)
Tata nie wraca ranki, wieczory, we łzach go czekam i trwodze
Wezbrały rzeki, pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze

b)
Świat – morze, człowiek okręt od burzy niesiony,
Przygody – skryte skały, szczęście – wiatr szalony
Więc tu papież z kardynały,

c)
Wiec tu papież z kardynały,
Cesarz ze swoimi kapłany
Szli są k niemu z chorągwiami

d)
Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka
Wielbi urząd, czci króla, lecz sadzi człowieka

Odp. …………………

17. Stanisław Grochowiak jeden ze swoich wierszy zaczyna następująco: Dla zakochanych to samo staranie co dla umarłych

Jest to wyraźne nawiązanie do:

a) Romea i Julii Szekspira
b) Sonetu Do trupa Morsztyna
c) Fraszki Jana Kochanowskiego Do Hanny
d) Wiersza Daniela Naborowskiego Do Anny

18. Przeczytaj tekst:

Nigdy nie ukazano lepiej, do jakiego stopnia pieniądz wyobcowuje ze społeczeństwa. Harpagon zna smak przerażającej samotności – wszyscy mu kłamią, wszyscy starają się jedynie o to, by go wykorzystać […] Konstrukcja sztuki ma precyzyjność maszynerii, a skąpstwo ukazane jest w bezlitosnym świetle, które ruchomym blaskiem oblewa ze wszystkich stron całkowicie obojętną twarz uosabiającego je człowieka .
Bohater sztuki nosi tzw. imię znaczące, spotykane już zresztą w komediach łacińskich (łac. harpagon oznacza rabusia, łupieżcę)”
Tadeusz Boy-Żeleński (tłumacz literatury francuskiej, m.in. Moliera)

Czy pieniądze przynoszą skąpcom samotność? Napisz rozprawkę na ten temat, na podstawie znajomości sztuki Moliera, a także innych tekstów kultury własnych obserwacji.

  • Stawiasz tezę, że skąpstwo i zbyt wielka miłość do pieniędzy oznaczają samotność.
  • Podajesz przykład – los Molierowskiego Harpagona, sposób w jaki patrzy na świat, jakie wyznaje wartości i jak postrzegają go inni,
  • Przytaczasz inne przykłady: samotnego i zgorzkniałego Scrooge’a z Opowieści Wigilijnej albo okrutnego Pana z Dziadów,
  • Odwołujesz się do własnych lektur, obserwacji, oglądanych filmów, nawet baśni, literatury młodzieżowej (postać samotnego bogacza występuje na przykład w Szaleństwach Panny Ewy Kornela Makuszyńskiego)
  • W podsumowaniu jeszcze raz potwierdzasz tezę: Pieniądze przynoszą samotność, lęk o ich utratę, nieufność wobec otoczenia. Lepiej czasem mieć mniej pieniędzy, a więcej przyjaciół, podzielić się kromką chleba niż zaznawać bogactwa i w wielkim, pustym domu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Odpowiedzi

1. a),
2. b),
3. c),
4. b),
5. b),
6. c),
7. d),
8. b),
9. c),
10. b),
11. c),
12. b),
13. ognista woda;
15. c),
16. b),
17. b)

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

BAROK – TABELA

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c161-barok/najwazniesze-pojecia

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c161-barok/1-jakie-widzenie-swiata-jest-charakterystyczne-dla-baroku

https://aleklasa.pl/liceum/c334-testy-w-liceum/test-z-wiedzy-o-baroku

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c161-barok/test-z-baroku-zaj

Barok – TEST 3