Tag "test z literatury wojennej"

Literatura czasu wojny i okupacji – TEST

1. Pokolenie Kolumbów dojrzewające ideologicznie w czasie okupacji i powstania warszawskiego zwano inaczej: a) pokoleniem Współczesności b) pokoleniem apokalipsy spełnionej c) pokoleniem młodszych braci d) pokoleniem brzozowych krzyży 2. Którzy z wymienionych poetów należeli do pokolenia Kolumbów? a) Andrzej Trzebiński b) Czesław Miłosz c) Mieczysław Jastrun d) Tadeusz Gajcy 3. Pismo „Sztuka i Naród” ukazujące się w latach 1942-1944 skupiało wokół siebie młodzież o orientacji: a) lewicowej b) rewolucyjnej c) prawicowej