Tag "Wielka Emigracja"

Emigracja

Choć mówi się zwykle o dwóch ważnych emigracjach, romantycznej i XX-wiecznej, Polacy opuszczali ojczyznę już wcześniej. W czasach kontrreformacji z Rzeczpospolitej, uchodzącej wcześniej za kraj nadzwyczaj tolerancyjny, musieli uciekać wyznawcy nieprawomyślnej wiary. Temat banicji arian podjął m.in. barokowy poeta Zbigniew Morsztyn w Pieśni w ucisku. Emigracja Polaków wynikała jednak przede wszystkim z przyczyn politycznych. Tak było m.in. po konfederacji barskiej (1768 – 1772) oraz po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej, kiedy to wielu rodaków wyjeżdżało za granicę, głównie do

Główne obozy polityczne Wielkiej Emigracji i ich programy społeczno-polityczne

Klęska powstania i uzasadnione obawy przed represjami zmusiły do emigracji najaktywniejszych uczestników powstania listopadowego. Emigrację tę nazwano Wielką z racji tego, że zdecydowały się na nią elity polityczne, wojskowe i umysłowe Polski. Emigrowano nie tylko do Francji, także do Szwajcarii, Anglii, Belgii, USA, Turcji, na Bliski Wschód i do niektórych krajów niemieckich (np. Saksonii). Młoda Polska Joachim Lelewel z Karolem Stolzmanem, Feliksem Nowosielskim i Konstantym Zaleskim założyli organizację Młoda Polska. Stanowiła ona sekcję narodową rewolucyjno-demokratycznego ugrupowania