Tag "wojny polsko-rosyjskie"

Konflikt polsko-rosyjski w XVII w.

Przyczyny konfliktu Walka o hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej. Dążenie Rosji do zgromadzenia pod swym panowaniem ziem ruskich. Wykorzystanie zarówno przez Polskę, jak i Rosję momentów kryzysu wewnętrznego (w Rosji „wielka smuta”, w Polsce powstanie kozackie). Początek konfliktu (1604-1619) Interwencja polskich magnatów przy nieoficjalnym poparciu państwa (1604-1608). Pierwsza dymitriada – wykorzystała zamieszanie związane z wygaśnięciem dynastii Rurykowiczów. Polscy magnaci poparli awanturnika zwanego Dymitrem Samozwańcem – domniemanego pretendenta do tronu carskiego – i dzięki akcji zbrojnej osadzili go