Tag "wypadki grudniowe"

Polski grudzień 1970 roku

Geneza Marazm polityczny, społeczny i gospodarczy epoki późnego Gomułki (szczególnie po 1968 roku) i rozczarowanie efektami jego działań. Coraz wyraźniej zarysowujący się kryzys gospodarczy w postaci malejącej efektywności zakładów przemysłowych (energo- i kapitałochłonnych) oraz spadku poziomu życia. Rywalizacja w łonie samej partii, trwające walki frakcyjne, ambicje ciągle jeszcze silnych moczarowców oraz technokratów partyjnych skupionych wokół Edwarda Gierka. Brak wyobraźni politycznej, alienacja starzejącego się Gomułki łudzącego się, że społeczeństwo popiera go entuzjastycznie po zawarciu porozumienia z Niemcami