Tag "wypadki marcowe 1968"

Wypadki marcowe 1968 roku w Polsce

Geneza polskiego Marca Rywalizacja frakcyjna w łonie partii. Większego udziału we władzy domagała się grupa młodszych działaczy skupionych wokół szefa MSW, generała Mieczysława Moczara, niecierpliwie czekająca na zmianę warty, zwano ją partyzantami, ponieważ wielu z nich, m.in. Moczar, służyło w partyzantce komunistycznej; nastawiona antysemicko i antyinteligencko, posługująca się instrumentalnie hasłami narodowymi. Do władzy przepychała się też grupa partyjnych technokratów reprezentowana przez dynamicznego śląskiego sekretarza Edwarda Gierka. Polityczny wpływ „praskiej wiosny”, zaraźliwy i uznany za niebezpieczny