Tag "wypadki sierpniowe 1980"

Geneza i przebieg kryzysu politycznego w Polsce w 1980 roku

Przesłanki i geneza polskiego sierpnia 1980 roku Załamanie gospodarcze u schyłku lat siedemdziesiątych. Dekada rozpoczęła się dynamicznie wieloma inwestycjami (Port Północny, Huta Katowice, FSM w Bielsku i Tychach, Lubelskie Zagłębie Węglowe itd.), wzrostem siły nabywczej ludności, pewną, krótkotrwałą poprawą efektywności. Wszystko to jednak odbywało się dzięki wielkim zagranicznym kredytom przy jednoczesnym braku rzeczywistych reform i decentralizacji oraz faktycznie awanturniczej, z punktu widzenia ekonomicznego planu otwartego, kapitałochłonności inwestycji tradycyjnie lokowanych w przemyśle ciężkim, rozpędzającej się inflacji (dochody nieadekwatne