Tag "Zbigniew Herberet"

Portret Pana Cogito na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta

Portret Pana Cogito na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta. Wstęp I Pan Cogito, czyli „Pan Myślę”, jest bohaterem cyklu utworów Zbigniewa Herberta. Poeta nawiązuje do słów Kartezjusza „Cogito ergo sum”. Bohater tego cyklu jest człowiekiem myślącym, stara się zrozumieć otaczający go świat i samego siebie. Nie zawsze mu to wychodzi, najważniejsze jednak, że podejmuje trud myślenia i przyjęcia odpowiedzialności za własne życie. Bynajmniej nie jest ideałem… Mimo to jest bohaterem wzbudzającym

Zbigniew Herbert – Sprawozdanie z raju

Zbigniew Herbert Sprawozdanie z raju (1) W raju tydzień pracy trwa trzydzieści godzin pensje są wyższe ceny stale zniżkują (2) praca fizyczna nie męczy, wskutek mniejszego przyciągania rąbanie drzewa to tyle co pisanie na maszynie ustrój społeczny jest trwały a rządy rozumne naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju Na początku miało być inaczej – świetliste kręgi chóry i stopnie abstrakcji ale nie udało się oddzielić dokładnie (3) ciała od duszy i przychodziła tutaj