Tag "zimna wojna"

Co oznacza termin „zimna wojna” i na czym ona polegała?

Koalicja antyhitlerowska nie przetrwała próby czasu z powodu głębokich różnic ideologicznych, sprzecznych interesów oraz nieufności między partnerami wymuszonego związku. Rozpad Wielkiej Koalicji Różnice zdań uwidaczniały się już podczas wojny, np. w kwestii stosunku do Niemiec i ich sojuszników, dosyć swobodnego podejścia ZSRR do problemu suwerenności państw Europy Środkowo-Wschodniej. W imię sojuszniczej współpracy zwyciężał jednak kompromis, czego ofiarami były małe i średnie narody (znalazło to wyraz w porozumieniach jałtańskich). Głównym efektem politycznym wojny stała się dominacja zwycięskich