Tag "zjawy"

Zjawy, duchy, sny w literaturze

Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. Komentarz Temat jest bardzo szeroki. Sam motyw snu zasługiwałby na oddzielne omówienie. Poza tym, nie wystarczy jedynie przywołać i opisać utwory, w których występują zjawy i inne postacie fantastyczne, ale należy zbadać FUNKCJE, jakie tam pełnią. Czyli – krótko mówiąc – w jakim celu pojawiają się w utworze, jaki efekt ma przez to zostać osiągnięty. Są, oczywiście, epoki literackie, w których świat irracjonalny cieszył się