Orzeczenie 

Jest to czasownik występujący w zdaniu w formie osobowej.
Orzeczenie określa czynność lub stan podmiotu.

Uwaga!!! Bez orzeczenia nie ma zdania.

Orzeczenie określa:

 • czynność 
  Pytamy: co robi?
  – Magda pisze wypracowanie.
  – Samochód ojca stoi zaparkowany przed domem.
 • stan  
  Pytamy: co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?
  – Kwiaty pięknie kwitną tej wiosny.
   – Wszyscy popadli w stan głębokiego przygnębienia.
 • cechę   
  Pytamy: jaki jest?, czym jest?, kim jest? 
  – Ta droga jest wyboista.
  – Majka jest bardzo zarozumiała.

 

Rodzaje orzeczeń:

Orzeczenie czasownikowe – wyrażone osobową formą czasownika, odpowiada na pytania:

 • Pytamy:
  co robi? – Mama gotuje.co się z nim dzieje?
  – Maciek gorączkuje.

  w jakim jest stanie?
  – Kwiaty kwitną.

 • Orzeczenie zgadza się z podmiotem w osobie, liczbie, a niekiedy także i w rodzaju.
  – Ja kupiłem płytę, a ty kupiłaś książkę.
  – Chłopcy pobiegli na boisko, ale dziewczynki pobiegły do klasy.
  – Jarek dostał piątkę, lecz jego dziewczyna, Marta dostała tylko trójkę.

Uwaga!
W zdaniach bezpodmiotowych orzeczenie wyrażone jest czasownikiem w formie nieosobowej, np.

– Pomalowano ściany.
– Dostarczono towar.
– Ściemnia się.

 

Orzeczenie imienne – składa się z dwóch części:

 • czasownika w formie osobowej (łącznika) – być, stać się, zostać, robić się, wydawać się, okazać się
 • oraz innej części mowy (orzecznika).
  Wieczorem zrobiło się chłodno.
  łącznik     orzecznik

         łącznik + orzecznik = orzeczenie imienne

Orzecznikiem może być:

 • Rzeczownik
  – Marek był bohaterem dnia.
  – Janek został bohaterem.
 • Przymiotnik
  – Alicja jest przesympatyczna.
  – Marek będzie najszybszy.
 • Przysłówek
  – Pływać jest przyjemnie.
 • Liczebnik
  – On był pierwszy w kolejce.
  – Marek był trzeci na mecie.
 • Zaimek
  – Piotr wcale nie jest taki.

Zdania z orzeczeniem imiennym odpowiada m.in. na pytania:

 • kim jest?, czym jest?
  – Piotr jest taksówkarzem.
 • kim stał się?, czym się stał?
  – Anna stała się najpopularniejszą polską piosenkarką.  
 • kim został?, czym został?
  – Zostali uznani za zaginionych.
 • kim się okazał?
  – To odkrycie okazało się przełomowe.
  –  Zadanie wydawało się trudne.

Uwaga!
Czasami możemy opuścić łącznik, wówczas orzeczenie imienne przybiera postać samego  orzecznika.

– Pies najlepszym przyjacielem człowieka. (jest przyjacielem)
– Dziś piękna pogoda. (jest piękna pogoda)
– Ania jakby znudzona. (jest znudzona)

Bywa, iż w roli łącznika występuje zaimek wskazujący to:

– Wiedza to potęga.  (Wiedza jest potęgą.)
– Henryk Sienkiewicz to laureat Nagrody Nobla.  (Henryk Sienkiewicz jest laureatem Nagrody Nobla.
– Elektrownia węglowa to truciciel środowiska. (Elektrownia węglowa jest trucicielem środowiska.)

 

Orzeczenie a strony czasownika

 • W stronie czynnej występuje orzeczenie czynne.
  W tego typu zdaniach podmiot sam wykonuje czynność.
  – Zosia zmywa naczynia. (sama pisze)
  – Jem obiad. (sam jem)
  – Naprawiam rower. (sam naprawiam)
 • W zdaniach w stronie biernej najważniejszą funkcję pełni orzeczenie bierne.
  Tu podmiotu nie wykonuje czynności, lecz jest poddany czyjemuś działaniu.
  – Naczynia są zmywane przez Zosię.
  – Obiad jest jedzony przeze mnie.
  – Rower jest naprawiany przeze mnie.
 • W stronie zwrotnej mamy z kolei orzeczenie zwrotne.
  Tu działanie podmiotu jest tu skierowane ku samemu sobie.
  – Magda myje się.
  – Ona uczy się już godzinę.
  – Pies drapie się za uchem.

W funkcji orzeczenia występuje

zazwyczaj czasownik w formie osobowej (w różnych czasach i trybach).

– Starałem się znosić twoje humory.
– Nie rób tego!
– Kto idzie dzisiaj do sklepu?
– Słowa, rozpalone nienawiścią, podpalają nie gorzej niż zapałki.
– Będziemy u ciebie za godzinę.
– Niech ona się wreszcie uspokoi.

Pamiętaj!

 • Zaimek zwrotny się oraz partykuły niech, są to formy wchodzące w skład orzeczenia.
 • Analizę zdań złożonych lub pojedynczych zawsze rozpoczynaj od znalezienia orzeczenia, a nie podmiotu, ponieważ określając najpierw orzeczenie, łatwiej ustalisz liczbę zdań, a to z kolei pomoże przy tworzeniu wykresów zdań złożonych.
 • W zdaniach bezpodmiotowych orzeczenie bywa całkowicie niezależną częścią zdania.
  – Wieczorem zrobiło się zimno.
  – Ściemniało.
  – Grzmi.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części mowy a części zdania

Części zdania

1. Składnia informacje – podstawowe