Co to jest styl języka?

 

 • Styl języka – to inaczej odmiana języka. Inne słownictwo zastosujemy w pogawędce z kolegą, jeszcze inne w czasie rozmowy z dyrektorem szkoły.
 • Myśliwi, studenci czy lekarze – każde środowisko posługuje się swoim specjalnym zestawem słów. A uczniowie? Spójrz choćby na wyrazy: lufa, pała, dyrek, gała.

Wypowiedź zazwyczaj pełni jakąś funkcję, czemuś służy. I właśnie ze względu na funkcję wypowiedzi wyróżniamy rozmaite style języka.
Najbardziej znane (czyli takie, które musisz znać) to:

 • Styl potoczny
  • Charakteryzuje się krótkimi zdaniami, często urwanymi i poprzerywanymi rozmaitymi „ten, tego”, „yyyyy”, „słuchaj”„no, wiecie”.,
  • Zawiera wiele zdań urwanych, wtrąconych wyrażeń.
  • Języka potocznego używamy do codziennego komunikowania się – głównie w rozmowach.
 • Styl popularnonaukowy

  • Służy do przekazania jakiejś wiedzy w sposób powszechnie zrozumiały.
  • Najczęściej spotkać się z nim można w różnego rodzaju czasopismach, książkach. Spoglądaj zawsze na podpisy pod tekstami. Jeżeli pochodzą z czasopisma, książki naukowej, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia ze stylem popularnonaukowym.
 • Styl urzędowy

  • Stosuje się go w pismach urzędowych – rozporządzeniach, regulaminach, podaniach, zarządzeniach.
  • To styl bardzo suchy i zwięzły.
  • Bardzo często występuje w nim strona bierna, konstrukcje bezosobowe (zawiadamia się, zabrania się).
 • Styl artystyczny

  • Występuje w literaturze pięknej, pełen ozdobników, wyszukanych porównań, metafor, epitetów.
  • Celem tekstu jest zwrócenie uwagi odbiorcy nie tylko na treść, ale też na formę dzieła (sposób budowania zdań, opisy, określenia).
  • Tekst w stylu artystycznym powinien być oryginalny, wieloznaczny.
 • Styl naukowy
  • Posługują się nim naukowcy zwracający się do naukowców – mnóstwo w nim fachowego słownictwa, nie ma też konieczności używania takich sformułowań, aby treść była
  • powszechnie zrozumiała.
 • Styl publicystyczny
  • Inna nazwa to styl dziennikarski.
  • Celem artykułów jest przedstawienie aktualnych wydarzeń w sposób jasny dla wszystkich.
  • Często używa się w nim zwrotów z języka potocznego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Styl języka

Czym jest styl języka? Cechy stylu potocznego

Leksykalne i słowotwórcze środki stylistyczne

Styl języka – co to jest?

Stylizacja językowa